KONTAKT:

Klub chovateľov maďarských pastierskych plemien psov

Rovinka 651, Rovinka 900 41, Slovensko
IČO : 42264499
SK76 0200 0000 0030 7420 4253
SWIFT/BIC: SUBASKBX

Valné zhromaždenie UNKK

Valné zhromaždenie UKK sa uskutoční 

24. a 25.3. 2018

Bližšie informácie